სუსტი დროუ-ხელის გათამაშება

შესავალი 

ამ სტატიაში 

  • როგორ გავათამაშოთ გათშოთი 
  • როგორ გავათამაშოთ სუსტი ფლეშ-დროუ 
  • როგორ გავათამაშოთ სუსტი ორმხრივი სთრეით-დროუ

ამ სტატიაში გაეცნობით თუ როგორ უნდა გაათამაშოთ სუსტი დროუ ხელები. ამასთან საუბარი ძირითადად იქნება შემდეგ კომბინაციებზე:  

გათშოთი 

მას არ ყოფნის “შიდა” კარტი სთრითისთვის.  

           

სუსტი ფლეშ-დროუ 

ბორდზე დევს სამი ერთფეროვანი კარტი და თქვენ ხელში გაქვთ მეოთხე, რომელიც არ არის არც მეფე არც ტუზი.  

          

 

სუსტი ორმხრივი სთრეით-დროუ

თქვენ გაქვთ სთრეით-დროუ, რომელიც თუმცა იძლევა არა ნათს სთრეითს. ამასთან ყოველთვის არის საშიშროება რომ ოპონენტს აქვს მაღალი სთრეით-დროუ. 

          

 

შემდეგ თავებში ამ ტიპის ხელები განხილული იქნება დაწვრილებით დაყ ველა მათგანზე მიიღებთ ძვირფას რჩევებს, თუ როგორ გაათამაშოთ ისინი მეტნაკლებად მომგებიანად. 

როგორ გავათამაშოთ გათშოთი? 

$ 0.25/0.50 No-Limit Hold'em (6 handed) 

Hero ($65.36) 

BB ($9.35) 

UTG ($60.85) 

MP ($69.59) 

CO ($8.46) 

Button ($19.20)  

Preflop: Hero is SB with Q 8

2 folds, CO calls, 1 fold, Hero calls, BB raises to $1.50, 1 fold, Hero calls. 

Flop: ($3.50) 3 T 9  (2 players) 

Hero checks, BB bets $2.50, Hero??  

სთრეითის დასამთავრებლად, ჩვენ გვინდა ერთერთი ვალეტი დასტიდან. კიდევ ერთ აუტს ჩვენ გვაძლევს ოვერკარტის (სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აუტების ძლიერი დისკონტირება, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ქალს). მაშ ასე ჩვენ გვაქვს ოდსები 8,4:1, ბათონის ფსონის შემდგე კი 1,5:1. ამასთან ჩვენ უპოზიციოდ ვართ აგრესორთან მიმართებაში. ამიტომ ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი გამოსავალი არის ფოლდი.

როგორც უკვე ვნახეთ, არ ღირს გათშოთის აგრესიულად გათამაშება, უკეთესია თუ ეცდებით რომ იაფად ან სულაც უფასოდ ნახოთ შემდეგი კარტი.

ვივარაუდოთ რომ ოპონენტის ფსონზე დაქოლვა, საშუალებას მოგვცემდა გვენახა არა მარტო თერნი არამედ რივერიც და ამასთან მოგვეგო მთელი მისი სტეკი, თუ ავაწყობდით სთრეითს ოთხიდან ერთი ვალეტით .  მაშინაც კი ჩვენი ქოლი არ იქნებოდა მომგებიანი , იმიტომ რომ გვაქვს ოდსები 5,1:1 ფლოპიდან რივერამდე და 10,8:1 ფლოპიდან თერნამდე.

ВВ სტეკი შეადგენს $5,35.  ბანკში არის 6$. ამ სიტუაციაში ჩვენ შეიძლება მოვიგოთ მხოლოდ $11.60 და უნდა გადავიხადოთ $2.5 ფლოპზე  - 4.64/1-ზე თანაფარდობით. ე სარის ყველაზე ოფტიმისტური მოსალოდნელი ოდსები, რომელიც შეიძლება ჩვენ თავს მივცეთ, მაგრამ მათაც კი არ ყოფნით, ვინაიდან გათშოთის ოდსები შეადგენს 5,1/1.

როგორც სხვა სტატიებში იყო აღწერილი, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მოსალოდნელი ოდსები თუ შესრულებულია შემდეგი პირობები:

  1. ოპონენტს საკმაოდ დიდი სტეკი აქვს, რათა აანაზღაუროს ჩვენი ყველა დანახარჯი, თუ ჩვენ შევკრებთ ძლიერ ხელს
  2. ოპონენტს არ უნდა შეეძლოს განსაზღვროს ჩვენთვის საჭირო კარტი და ვერ უნდა მიხვდეს რომ ჩვენ ავაწყეთ დროუ ხელი.
  3. ოპონენტის ხელი უნდა იყოს ძლიერი, თუმცა ჩვენზე სუსტი
  4. ჩვენ ოპონენტთან უნდა ვიყოთ პოზიციაში, ვინაიდან ავწიოთ ფსონი მის შემდეგ, თუ ავაწყობთ დროუს
  5. რამოდენიმე ოპონენტი (არა აუცილებელი პირობაა)

შემდეგი ფორმულა დაგვეხმარება დავთვალოთ მოსალოდნელი ოდსები ფლოპზე:

(„ფლოპზე ბანკის ზომა" + „ოპონენტის ფსონი" + „ამ ფსონის დაქოლვა სხვა მოთამაშეებისგან" + „მოსალოდნელი ველიუ ვაჭრობის შემდეგ სტადიაებში") / („ოპონენტის ფსონი").

მაგალითი 1:

$ 0.25/0.50 No-Limit Hold'em (6 handed)

BB ($55.35)

UTG ($60.85)

MP ($69.59)

CO ($28.46)

Hero ($65.36)

SB ($39.20)  

Preflop: Hero is BU with J T

2 folds, CO calls, Hero raises to $2, SB calls, BB calls, CO calls.

Flop: ($8) 3 K 9  (4 players)

SB bets $4, BB calls, CO calls, Hero??  

ჩვენ გვაქვს ოთხი აუტი ნათს სთრეითისთვის. პოტ-ოდსები 5,7/1-ის ტოლია.  თუ თერნზე ამოვა ქალი, მაშინ აუცილებელია რომ შევკრიბოთ კიდევ მინიმუმ $24,  და ბანკი უნდა გაიზარდოს $20- დან $48-დე, რათა ფლოპზე ქოლის გაკეთება გამართლებული იყოს (ჩვენ არ ვითვალისწინებთ მოსალოდნელ ოდსებს)  

თუმცა ამ სიტუაციაში შეიძლება ამოვიდეთ იქიდან რომ საბოლოო ბანკი იქნება გაცილებით დიდი. გარდა ამისა ჩვენ პოზიციაში ვართ სხვა მოთამაშეებთან, მათი სტეკები საკმაოდ დიდია და ჩვენ ვიყავით ასევე აგრესორები ფლოპამდე.

ჩვენი სთრეით-დროუ არ უნდა იყოს ნათელი ოპონენტებისათვის. თუ ამოვა ჩვენთვის საჭირო ქალი მაშინ ბორდი იქნება შემდეგნაირი 3К9Q, რაც თავისთავად არანაირ საფრთხეს არ შეიცავს. რადგან მაგიდის გადაბმულობა არ იქნება მაღალი, მხოლოდ K და Q იქნება ერთად, ამიტომ ოპონენტები ადვილად ვერ შეამჩნევენ სთრეითის შესაძლებლობას. რაც უფრო მაღალია მაგიდის გადაბმულობა, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა რომ ოპონენტი გაშიფრავს ჩვენს სთრეითს.

განვიხილოთ ბორდი უფრო დაწვრილებით იმ მიზნით რომ განვსაზღვროთ ოპონენტის შესაძლო ძლიერი ხელი. მათ შეიძლება ყავდეთ ორი წყვილი ან სეტი (მაგალითად, 33 – ტიპიური ხელი ლიმპ/ქოლისათვის). მაშინაც კი თუ რომელიმე ოპონეტს აქვს სუსტი ხელი, მაგალითად მეფეების წყვილი, მაშინ ჩვენ შეიძლება ამოვიდეთ იქიდან რომ ჩვენ ავაგროვებთ ჩვენთვის საჭირო $48 ბანკს. 

თეგები

რუმები

ქართული უცხოური