გაგრძელებული ფსონი

ამ სტატიაში
  • ბლეფური კონტბეთის მიზანი
  • პოზიციის მნიშვნელობა
  • გაგრძელებული ფსონი თერნზე

ამ სტატიაში ჩვენ ვისაუბრებთ ბლეფურ კონტბეთზე, ანუ გაგრძელებული ფსონის იმ შემთხვევაზე, როდესაც ფლოპზე არ გვეყოლება ძლიერი მზა ხელი და ძლიერი დროუ. 

ჩვენ ზოგადად უკვე გავეცანით გაგრძელებული ფსონის რაობას 

არა წყვილი სასტარტო ხელით, ფლოპზე რაიმეს დავიჭერთ (მზა ხელი, ძლიერი დროუ) მხოლოდ 1/3 შემთხვევებში, დანარჩენ შემთხვევებში ჩვენ არაფერი არ გვეყოლება, მაგრამ ასევე იშვიათად გაძლიერდებიან ოპონენტებიც.
 
ასეთ სიტუაციებში ძირითადად იმარჯვებს ის ვინც პირველი იწყებს ბლეფს. ხოლო ბლეფი პრეფლოპ აგრესორის შესრულებით უფრო დამაჯერებელია.
 
ინიციატივით თამაშისას, თუ შეიძლება ასე ითქვას ოპონენტებს ეშინიათ ჩვენი და ფლოპზე აგრესიის გაგრძელების პირობებში ხშირად გადაყრიან მარგინალურ ხელებს, მაგალითად საშუალო წყვილებს და ტოპ წყვილსაც სუსტი კიკერით.
 
პრეფლოპ აგრესიის ფლოპზე ლოგიკურ გაგრძელებას გაგრძელებული ფსონი, ან უფრო მარტივად რომ ვთქვათ კონტბეთი ეწოდება.
 
ამ სტატიის მიზანია თუ რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ბლეფური კონტბეთის მომგებიანობა თუ წამგებიანობა, სტატიაში გაეცნობით მსგავსი სვლის წინაპირობებს და მათემატიკურ ხედვას. ასევე განხილული იქნება კონტბეთის ვარიაციები - გადადებული გაგრძელებული ფსონი ანუ ფსონი თერნზე და ასევე "Second Barrel" ანუ მეორე ბლეფური ფსონი თერნზე მას შემდეგ რაც ოპონენტი დაქოლავს პირველ კონტბეთს. 

თეორიული საფუძვლები 

 

ბლეფური კონტბეთის განსაზღვრება და მუშაობის პრინციპი

გაგრძელებული ფსონი (კონტბეთი)- ეს არის ფსონი რომელსაც ფლოპზე აკეთებს მოთამაშე,  რომელმაც უკანაკსნელმა დაარეიზა პრეფლოპზე. აგრესორი აგრძელებს აგრესიას პოსტფლოპზე იმ მიზნით რომ სწრაფადვე მოიგოს ბანკი.  ბლეფური გაგრძელებული ფსონის მახასიათებლები:

  • ეს არის პირველი ფსონი ფლოპზე, რომელსაც აკეთებს პრეფლოპ აგრესორი.
  • მოთამაშეს რომელიც ამ სვლას იყენებს არ ჰყავს არც ძლიერი მზა ხელი და არც ძლიერი დროუ.

იმის გამო რომ პრეფლოპ აგრესორმა გამოავლინა ძალა, ის ხშირად მოიგებს ბანკს. 

მათემატიკა

როგორც ნებისმიერი სხვა ბლეფის დროს ფსონის სიდიდე და მოსალოდნელი მოგება ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან.
 
მაგალითად:
Party Poker No-Limit Hold'em (NL$50) (10 handed) 
 
Hero ($51.00)
SB ($48.00)
 
Preflop: Hero is CO with KA
6 folds, Hero raises to $2.00, 1 folds, SB calls $1.75, 1 folds.
 
Flop: ($4.50) T29 (2 players)
SB checks, Hero ...
 
კონტბეთის წინაპირობები სახეზეა იბადება მხოლოდ შეკითხვა, რამდენად ხშირად უნდა მოვიგოთ ბანკი ფლოპზე, იმისთვის რომ გაგრძელებულ ფსონს ქონდეს დადებითი EV (მათემატიკური ლოდინი)
 
სცენარი A: Hero აკეთებს კონტბეთს $1.50-ის (ბანკის მესამედი) ოდენობით. ის რისკავს $1.50-ს იმისთვის რომ მოიგოს $4.50. ეს შეესაბამება პოტ ოდსებს 3:1. იმისთვის რომ სვლა იყოს მომგებიანი, Hero-მ უნდა მოიგოს ბანკი 25%-ზე მეტ შემთხვევებში. 
 
სცენარი B: Hero აკეთებს კონტბეთს $2.25-ის (ნახევარი ბანკი) ოდენობით. ის რისკავს $2.25-ს  იმისთვის რომ მოიგოს $4.50. ეს შეესაბამება პოტ ოდსებს 2:1. იმისთვის რომ სვლა იყოს მომგებიანი, Hero-მ უნდა მოიგოს ბანკი 33%-ზე მეტ შემთხვევებში. 
 
სცენარი  C: Hero აკეთებს კონტბეთს $3-ის (2/3 ბანკი) ოდენობით. ის რისკავს $3-ს  იმისთვის რომ მოიგოს $4.50. ეს შეესაბამება პოტ ოდსებს 1,5:1. იმისთვის რომ სვლა იყოს მომგებიანი, Hero-მ უნდა მოიგოს ბანკი 40%-ზე მეტ შემთხვევებში. 

სცენარი D: Hero აკეთებს კონტბეთს $4.5-ის (მთლიანი ბანკი) ოდენობით. ის რისკავს $4.5-ს  იმისთვის რომ მოიგოს $4.50. ეს შეესაბამება პოტ ოდსებს 1:1. იმისთვის რომ სვლა იყოს მომგებიანი, Hero-მ უნდა მოიგოს ბანკი 50%-ზე მეტ შემთხვევებში. 
 
თქვენ შეატყობდით ლოგიკურ დამოკიდებულებას: რაც უფრო დიდ ფსონს გავაკეთებთ მით უფრო ხშირად უნდა დაწვნენ ოპონენტები.

თეგები

რუმები

ქართული უცხოური